Czas

Pogoda

Weather data OK.
Wrocław
16 °C
Weather details

Odwiedziny

Juniorat

Po dwóch latach nowicjatu przychodzi czas na złożenie Pierwszej Profesji Zakonnej. Te nowicjuszki, które dalej pragną realizować swoje powołanie zakonne w naszym Zgromadzeniu składają śluby czystości, ubóstwa i posłuszeństwa według Konstytucji Zgromadzenia Sióstr Bożego Serca Jezusa. Juniorat trwa pięć lat. W tym czasie juniorystki poprzez formację indywidualną i wspólnotową przygotowują się intelektualnie i praktycznie do zadań jakie zleci jej Zgromadzenie. Do tego należy praca w naszych placówkach bądź, jeśli Przełożeni wyrażą zgodę, podjęcie studiów na wyższych uczelniach. Po pięciu latach każda siostra juniorka jest pytana czy wyraża wolę włączenia ją do Zgromadzenia na czas nieokreślony przez złożenie Uroczystej Profesji Wieczystej, podczas której już na wieki ślubuje wierność jedynemu Oblubieńcowi – Jezusowi Chrystusowi.