Czas

Pogoda

Weather data OK.
Wrocław
6 °C
Weather details

Odwiedziny

Dzisiaj

W październiku 2005r. zainicjowane zostały przy Zgromadzeniu Sióstr Bożego Serca Jezusa spotkania modlitewne ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Adresowane są one do wszystkich świeckich: osób stanu wolnego, małżeństw, rodzin. Młodych wiekiem i młodych duchem.
Spotkania oraz wspólnota osób, jaka zawiązała się w trakcie ich trwania, nawiązują do powstałej 100 lat temu Sodalicji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Była ona stowarzyszeniem świeckim, na kanwie którego powstało potem Zgromadzenie. Po 1945 roku Sodalicja przeniosła swą działalność na teren Niemiec, co związane było z repatriacją osób pochodzenia niemieckiego z terenów odzyskanych. Z tego też powodu po II Wojnie Światowej Sodalicja w Polsce przestała istnieć. W 1996 roku Kapituła Generalna Zgromadzenia podjęła decyzję o ożywieniu działalności Sodalicji, gdyż istniała ona wciąż na terenie Niemiec. Jakiś czas temu także wśród osób świeckich, zaprzyjaźnionych ze zgromadzeniem i związanych z jego Domem Generalnym we Wrocławiu, zrodziło się pragnienie, aby w 100. rocznicę powstania Sodalicji powołać ją na nowo do życia w naszym mieście, a co za tym idzie – w naszej ojczyźnie. Pierwszym krokiem zmierzającym ku temu są zapoczątkowane właśnie spotkania modlitewne. Opiekę duchową nad wspólnotą sprawuje – wraz z Matką Generalną Zgromadzenia – ks. prof. dr hab. Zdzisław Lec.
Na każde spotkanie składa się wspólna (również z udziałem sióstr) Adoracja Najświętszego Sakramentu połączona z modlitwą osobistą oraz Eucharystia z konferencją. Taki charakter spotkań nie jest przypadkowy, bowiem to właśnie Msza św. i modlitwa czynią nas najbardziej wspólnotą, rodziną zgromadzoną przy swoim Ojcu.
Spotkanie kończy agapa, gdyż czas ten ma służyć także temu, by wzajemnie się poznawać i "oswajać".
Do udziału w spotkaniach zapraszamy każdego, kto chce spróbować żyć Ewangelią na co dzień w swoich domach, rodzinach, środowiskach pracy. Komu bliski jest duch sercański i kult Bożego Serca.
Zapraszamy gorąco także wszystkich, którzy chcieliby sympatyzować z naszą sercańską wspólnotą, którzy może byli/są związani ze Zgromadzeniem, a ze względu na mnogość zajęć nie mają w chwili obecnej możliwości na pełniejsze zaangażowanie. Bądźcie więc z nami na comiesięcznych spotkaniach!