Czas

Pogoda

Weather data OK.
Wrocław
10 °C
Weather details

Odwiedziny

Klub Środowiskowy "Pozytywka"

Został zorganizowany przez nasze Zgromadzenie w pomieszczeniach dawnego przedszkola przy ulicy Kapitulnej 4 i jest wspierany przez Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zespołem Downa RAZEM. Celem tej naszej działalności jest pomoc rodzinom oraz pomoc dzieciom, które tak często, ze względu na swą niepełnosprawność są dyskryminowane. Chcemy ułatwić im życie i pokazać piękno człowieka, które każdy z nas w sobie nosi.
Pokoje, w których odbywają się spotkania i zajęcia terapeutyczne Klubu Środowiskowego Pozytywka, są przyjazne i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Od strony podwórza można dostrzec podjazd dla wózków, a wszystkie wejścia są zaopatrzone w niskie progi. Do dyspozycji dzieci z trudnością poruszania się służy istniejąca winda oraz dostosowana toaleta. „Pozytywka" powstała po to, aby stworzyć miejsce do zabawy i warsztatów terapeutycznych po zajęciach szkolnych dla dzieci i młodzieży głównie z Zespołem Downa. Tu dzieci przy pomocy sióstr, terapeutów i pedagogów mogą śmiało rozwijać swoje zainteresowania, przebywać z rówieśnikami i brać udział w zajęciach, które pomagają im doświadczać rzeczywistości i uczą ich wykonywania czynności związanych z codziennym życiem. Ale ciało i intelekt to nie wszystko. Dla naszych dzieci organizujemy również Msze Święte, Nabożeństwa. Uczymy je miłości do Boga, Kościoła, do siebie samego i do siebie nawzajem.
Dzieci przychodzące do naszego Klubu nie odczuwają nudy. Prowadzone są tu następujące zajęcia:

  • warsztaty grupowe z choreoterapią (zdobycie świadomości ciała, umiejętność ruchu twórczego,nauka tańca)
  • warsztaty grupowe z arteterapii – pantomima (rozwijanie twórczej ekspresji, rozwijanie umiejętności teatralnych  i plastycznych)
  • warsztaty grupowe z pedagogiem (rozwijanie prawidłowej komunikacji, zasad pracy w grupie)
  • warsztaty grupowe z pedagogiem (rozwijanie umiejętności szkolnych)
  • warsztaty grupowe profilaktyczne (rozpoznawanie, nazywanie, zapobieganie ryzykownym zachowaniom)
  • warsztaty grupowe aerobowe z elementami kinezjologii (rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej)
  • warsztaty grupowe kulinarne (usamodzielnienie dzieci, nauka praktycznych umiejętności, kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych).

Dzieci z Klubu Środowiskowego Pozytywka możemy spotkać też podczas organizowanych przez Stowarzyszenie Razem akcjach. Niedawno – dzięki współpracy z Auchan – zajęły miejsca przy kasach i z uśmiechem obsługiwały kupujących.
Obecnie Klub liczy sobie 17 dzieci. Sala może pomieścić 20 dzieci.