Czas

Pogoda

Weather data OK.
Wrocław
16 °C
Weather details

Odwiedziny

Św. Małgorzata Maria Alacoque

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa św. Małgorzaty Marii
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Jezusa - zbawiaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Stwórcy - doskonal mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Zbawiciela - wyzwalaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Sędziego - przebaczaj mi.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Ojca - kieruj mną.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Mistrza - nauczaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Pasterza - ochraniaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce Dzieciątka Jezusa - pociągaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce Jezusa umierającego na krzyżu - płać za mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce mojego Brata - pozostań ze mną.
Pozdrawiam Cię, Serce kochające - działaj we mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce miłosierne - odpowiadaj za mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce bardzo pokorne - odpocznij we mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce bardzo cierpliwe - podtrzymuj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce bardzo wierne - płać za mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce pełne pokoju - uspokajaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce Jezusa, pociecho strapionych - pocieszaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce kochające nad wszystko, gorejące ognisko miłości - pochłaniaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce Jezusa, wzorze doskonałości - oświecaj mnie.
Pozdrawiam Cię, Serce Boże, przyczyno naszej radości - umacniaj mnie.

 

św. Małgorzata Maria Alacoque

Oddaję się całkowicie
Najświętszemu Sercu Pana naszego Jezusa Chrystusa,
aby mnie pocieszało lub zasmucało – według swojej woli.
Ja zaś nie chcę się wtrącać do tego, poprzestając na zgadzaniu się
na wszystkie Jego działania i rozporządzenia, uważając siebie za żertwę,
która ma trwać w ustawicznym akcie poświęcenia i ofiary według Jego upodobania,
bez przywiązywania się do czegokolwiek,
jak tylko do tego, by Je kochać i zadawalać, działając i cierpiąc w milczeniu.
Wszystkich, którzy mi będą sprawiać przykrość lub o mnie źle mówić,
uważać będę za swoich przyjaciół i będę się starać oddawać im wszelkie możliwe przysługi
i czynić wszelkie dobro, jakie tylko potrafię.