Czas

Pogoda

Weather data OK.
Wrocław
16 °C
Weather details

Odwiedziny

Św. Klemens Maria Hofbauer

Litania do św. Klemensa Marii Hofbauera
Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Święty Klemensie Mario,
Święty Klemensie, cnotą niezłomnej wiary obdarowany,
Święty Klemensie, w niezachwianej nadziei trwający,
Święty Klemensie, żarliwą miłością Boga promieniejący,
Święty Klemensie, woli Bożej wytrwale poszukujący,
Święty Klemensie, planom Bożej Opatrzności radośnie poddany,
Święty Klemensie, natchnieniom Ducha Świętego pokornie uległy,
Święty Klemensie, losem Kościoła Chrystusowego głęboko przejęty,
Święty Klemensie, wsparcia Maryi, Matki Kościoła ufnie oczekujący,
Święty Klemensie, przeniknięty godnością Chrystusowego kapłaństwa,
Święty Klemensie, doceniający wartość życia Bogu całkowicie oddanego,
Święty Klemensie, radujący się darem powołania redemptorysty,
Święty Klemensie, rozprzestrzeniający poza Italię Zgromadzenie Redemptorystów, stąd drugim jego założycielem zwany,
Święty Klemensie, oddany ofiarnie dziełu ewangelizacji,
Święty Klemensie, odczytujący celnie znaki czasu,
Święty Klemensie, poszukujący nowych sposobów głoszenia Ewangelii,
Święty Klemensie, przykładzie twórczej wierności charyzmatowi redemptorystów,
Święty Klemensie, przewodniku na drogach świętości,
Święty Klemensie, płomienny świadku Chrystusa,
Święty Klemensie, wierny naśladowco Najświętszego Odkupiciela,
Święty Klemensie, gorliwy czcicielu Eucharystii,
Święty Klemensie, modlitewnie skupiony pomimo rozpraszających obowiązków,
Święty Klemensie, wdziękiem sprawowanej liturgii wielbiący piękno Boga,
Święty Klemensie, przymiotem łatwego kontaktu z ludźmi naznaczony,
Święty Klemensie, umiejętnie pozyskujący świeckich apostołów Chrystusa,
Święty Klemensie, wspierający studiującą młodzież w zdobywaniu wiedzy,
Święty Klemensie, budzący poczucie braterstwa bez względu na pochodzenie, narodowość, stan cywilny, czy religię,
Święty Klemensie, Warszawie przez miłosiernego Boga jako pomoc na trudne czasy dany,
Święty Klemensie, wspierający materialnie i moralnie wyniszczoną klęską powstania ludność Warszawy,
Święty Klemensie, płomiennymi kazaniami i podniosłymi nabożeństwami podtrzymujący na duchu przygnębionych nieszczęściami mieszkańców Stolicy.
Święty Klemensie, przygarniający z miłością nieletnie ofiary pogromu Pragi, stąd miłosiernym ojcem sierot warszawskich zwany,
Święty Klemensie, uwrażliwiający polityków na sprawy ludzkiej godności i społecznej sprawiedliwości,
Święty Klemensie, heroicznie cierpliwy wśród doświadczeń i przeciwności życiowych,
Święty Klemensie, zachowujący pogodę ducha pomimo doznawanych niepowodzeń,
Święty Klemensie, patronie piekarzy
Święty Klemensie, apostole Warszawy i Wiednia.
Święty Klemensie, nasz niezawodny orędowniku przed obliczem Pana w obcowaniu świętych.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

K.: Módl się za nami święty Klemensie Mario.
W.: Abyśmy się stali godnym obietnic Chrystusowych.

K.: Módlmy się: Boże, któryś świętego Klemensa Marię dziwną wiary mocą i niezwyciężonej stałości cnotą przyozdobił, uczyń nas przez zasługi jego tak silnymi w wierze i tak gorliwymi w miłości, abyśmy nagrodę wiekuista osiągnęli. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W.: Amen.

 

Modlitwa jubileuszowa Piekarzy do Św. Klemensa Marii Hofbauera
Ojcze nieskończenie dobry!
Ty otwierasz swoją dłoń
i karmisz nas do syta.
Panie, dobry jak chleb!
My jesteśmy piekarzami,
wiemy jak chleb rośnie
i znamy zapach chleba.
Widzimy na polu
wieczny cud jego rozmnażania.
Panie, myśmy uwierzyli,
że Ty słowa życia masz.
Dlatego gdy kapłan mówi Twoje, Panie słowa:
Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy,
to jest Ciało Moje,
które za was będzie wydane...
z Tomaszem wyznajemy:
Pan mój i Bóg mój!
Boże nasz!
Stałeś się dla nas chlebem,
Abyśmy nie ustali w drodze do nieba,
Mój chleb
stał się Komunią Świętą.
Święty Klemensie, Wiedeński Piekarzu,
Jałmużniku Warszawy,
Patronie Zjednoczonej Europy,
Ojcze głodnych dzieci we Wiedniu, w Znojmie w Warszawie,
u Niemców, Czechów i Austriaków!
I starczyło Ci chleba dla wszystkich
I serca starczyło Ci dla wszystkich.
Panie, daj mi tęsknotę za chlebem,
który daje wieczne życie.
Niech Święty Klemens
przyjdzie do mnie – piekarza
z ostatnią Komunią Świętą,
z Wiatykiem – z chlebem na drogę do nieba.
Przyjmij mnie,
Matko trzech miar mąki,
Matko Pszenicznego Chleba
na ucztę Króla mnie wprowadź,
do nieba
mnie, upracowanego piekarza.
Amen.

 

Modlitwa codzienna Piekarzy do Św. Klemensa Marii Hofbauera
Boże, Ojcze, który jesteś w niebie
i dajesz nam chleb powszedni.
Pobłogosław mojej pracy.
Niech się chleb udarzy.
Niech starczy dla biednych,
bezdomnych
i głodnych.
Naucz nas dzielić się chlebem.
Błogosław mojej rodzinie,
żeby nie brakło nam chleba.
Błagam Cię o to przez modlitwę
świętego Klemensa – patrona piekarzy,
przez wstawiennictwo Matki Boskiej Karmiącej
i przez Pana Jezusa, który chleb rozmnożył
i stał się Chlebem,
a który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.

Autor modlitw: Ks. Bp J. Zawitkowski