Czas

Pogoda

Weather data OK.
Wrocław
16 °C
Weather details

Odwiedziny

Charyzmat Zgromadzenia

Głównym Patronem naszego Zgromadzenia jest sam Zbawiciel, w którego Serce wpatrujemy się każdego dnia. To Serce – przebite za nas wszystkich i z miłości do nas wszystkich – wytycza drogę naszemu posłannictwu. Głównym naszym zadaniem jest zadośćuczynienie Bożemu Sercu za grzechy nasze i całego świata. Dlatego wszystkie modlitwy, prace, życiowe troski i radości – wszystko co nas stanowi – oddajemy Bożemu Sercu przemieniając to w kojący balsam dla Jego Najświętszych Ran. Natomiast słowa Pana Jezusa, które wypowiedział do Św. Marii Małgorzaty Alacoque "Przynajmniej ty kochaj mnie!" chcemy realizować w każdej chwili naszego życia. Każda z nas, na swój sposób i według swoich możliwości poprzez świadectwo swojej wiary i miłości, pragnie przybliżyć osobom, z którymi się spotyka ogrom miłości jakiej doświadcza w osobistej relacji z Chrystusem. Poprzez osobistą i wspólnotową modlitwę, poprzez rozmowy duchowe, lekturę dotyczącą Bożego Serca Jezusa, pragniemy poznawać i rozszerzać wokół siebie nabożeństwo do tego Serca, które tak bardzo umiłowało świat, a tak bardzo jest przez świat zapomniane i lekceważone.