Czas

Pogoda

Weather data OK.
Wrocław
6 °C
Weather details

Odwiedziny

Śluby Wieczyste w Domu Generalnym

obraczkaDnia 1 maja 2013 roku odbędzie się w Kaplicy Domu Generalnego uroczystość złożenia wieczystej Profesji Zakonnej przez naszą s. Sylwię.
Profesja Wieczysta składana jest po ośmioletniej formacji i ma na celu zupełne i całkowite oddanie się na własność Jezusowi Chrystusowi w służbie Jego Kościoła. To uroczyste "TAK" wypowiedziane wobec Boga, Kościoła i Zgromadzenia wiąże się ono z oddaniem siebie w posłuszeństwie, czystości i ubóstwie już nie na jakiś czas, ale na wieczność całą.
Dlatego wspieramy naszą siostrę Sylwię i modlimy się za nią parafrazując tekst modlitwy za powołanych do służby w Kościele:

Panie, nasz Boże, Jezus Chrystus pouczał swoich uczniów, że nie mają dawać się obsługiwać, lecz służyć braciom, spraw, aby Siostra Sylwia, którą powołałeś do służby w Twoim Kościele była roztropna w działaniu, przyjazna dla wszystkich, których stawiasz na jej drodze, wierna Ewangelii i oddana dziełom miłosierdzia. Niech swoją siłę czerpie z sakramentów i wytrwałej modlitwy. Spraw, aby Twój Syn, który obmył nogi uczniom napełnił ją duchem pokory i miłości. Amen