Czas

Pogoda

Weather data OK.
Wrocław
16 °C
Weather details

Odwiedziny

...i ślubuję Ci...

Dzień 01.05.2013 r. zapisał się w pamięci sióstr jako dzień bardzo uroczysty i dostojny. Nasza s. Sylwia złożyła się już na wieczność całą w Sercu Pana Jezusa - jako Jego i tylko Jego Oblubienica. W naszej kaplicy, w obecności kapłanów, współsióstr, rodziny i przyjaciół, s. Sylwia wypowiedziała następujące słowa ślubowania:
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świetego.
Wszechmogący, Wieczny Boże, ja s. Sylwia Telega aczkolwiek niegodna, ale ufna w Twa nieskończoną dobroć i miłosierdzie ożywiona gorącym pragnieniem służenia Tobie, składam profesję i ślubuję Ci w obecności Najświętszej Maryi Panny, wszystkich Aniołów i Świetych, wobec tu obecnych sióstr, na ręce Matki Krystyny Smolarczyk: czystość, posłuszeństwo i ubóstwo na zawsze według konstytucji Zgromadzenia Sióstr Bożego Serca Jezusa. O Panie proszę Cię pokornie, świadoma swej ułomności, przez Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa i przez miłość Jego Najświętszego Serca, abyś tę ofiarę całopalenia raczył przyjąć i pobłogosławić. I jak wzbudziłeś we mnie pragnienie tej ofiary, tak użycz mi obfitych łask bym je wypełniła. Amen

Cieszymy się s. Sylwią i życzymy całym sercem, by umocniona łaską i siłą tych zaślubin trwała mocno w Chrystusie i przynosiła obfite owoce na większą chwałę Bożą!

images/sluby1052013/001.jpgimages/sluby1052013/002.jpgimages/sluby1052013/003.jpgimages/sluby1052013/004.jpgimages/sluby1052013/005.jpgimages/sluby1052013/006.jpgimages/sluby1052013/007.jpgimages/sluby1052013/008.jpgimages/sluby1052013/009.jpgimages/sluby1052013/010.jpgimages/sluby1052013/011.jpgimages/sluby1052013/012.jpgimages/sluby1052013/013.jpgimages/sluby1052013/014.jpgimages/sluby1052013/015.jpgimages/sluby1052013/016.jpgimages/sluby1052013/017.jpgimages/sluby1052013/018.jpgimages/sluby1052013/019.jpgimages/sluby1052013/020.jpgimages/sluby1052013/021.jpgimages/sluby1052013/022.jpgimages/sluby1052013/023.jpgimages/sluby1052013/024.jpgimages/sluby1052013/025.jpgimages/sluby1052013/026.jpgimages/sluby1052013/027.jpgimages/sluby1052013/028.jpgimages/sluby1052013/029.jpgimages/sluby1052013/030.jpgimages/sluby1052013/031.jpgimages/sluby1052013/032.jpgimages/sluby1052013/033.jpgimages/sluby1052013/034.jpgimages/sluby1052013/035.jpgimages/sluby1052013/036.jpgimages/sluby1052013/037.jpgimages/sluby1052013/038.jpgimages/sluby1052013/039.jpgimages/sluby1052013/040.jpgimages/sluby1052013/041.jpgimages/sluby1052013/042.jpgimages/sluby1052013/043.jpgimages/sluby1052013/044.jpgimages/sluby1052013/045.jpgimages/sluby1052013/046.jpgimages/sluby1052013/047.jpgimages/sluby1052013/048.jpgimages/sluby1052013/049.jpgimages/sluby1052013/050.jpgimages/sluby1052013/051.jpgimages/sluby1052013/052.jpgimages/sluby1052013/053.jpgimages/sluby1052013/054.jpgimages/sluby1052013/055.jpgimages/sluby1052013/056.jpgimages/sluby1052013/057.jpgimages/sluby1052013/058.jpgimages/sluby1052013/059.jpgimages/sluby1052013/060.jpgimages/sluby1052013/061.jpgimages/sluby1052013/062.jpgimages/sluby1052013/063.jpgimages/sluby1052013/064.jpgimages/sluby1052013/065.jpgimages/sluby1052013/066.jpgimages/sluby1052013/067.jpgimages/sluby1052013/068.jpgimages/sluby1052013/069.jpgimages/sluby1052013/070.jpgimages/sluby1052013/071.jpgimages/sluby1052013/072.jpgimages/sluby1052013/073.jpgimages/sluby1052013/074.jpgimages/sluby1052013/075.jpgimages/sluby1052013/076.jpgimages/sluby1052013/077.jpgimages/sluby1052013/078.jpgimages/sluby1052013/079.jpgimages/sluby1052013/080.jpgimages/sluby1052013/081.jpgimages/sluby1052013/082.jpgimages/sluby1052013/083.jpgimages/sluby1052013/084.jpgimages/sluby1052013/085.jpgimages/sluby1052013/086.jpgimages/sluby1052013/087.jpgimages/sluby1052013/088.jpgimages/sluby1052013/089.jpgimages/sluby1052013/090.jpgimages/sluby1052013/091.jpgimages/sluby1052013/092.jpgimages/sluby1052013/093.jpgimages/sluby1052013/094.jpgimages/sluby1052013/095.jpgimages/sluby1052013/096.jpgimages/sluby1052013/097.jpgimages/sluby1052013/098.jpgimages/sluby1052013/099.jpgimages/sluby1052013/100.jpgimages/sluby1052013/101.jpgimages/sluby1052013/102.jpgimages/sluby1052013/103.jpgimages/sluby1052013/104.jpgimages/sluby1052013/105.jpgimages/sluby1052013/106.jpgimages/sluby1052013/107.jpgimages/sluby1052013/108.jpgimages/sluby1052013/109.jpgimages/sluby1052013/110.jpgimages/sluby1052013/111.jpgimages/sluby1052013/112.jpgimages/sluby1052013/113.jpgimages/sluby1052013/114.jpgimages/sluby1052013/115.jpgimages/sluby1052013/116.jpgimages/sluby1052013/117.jpgimages/sluby1052013/118.jpgimages/sluby1052013/119.jpgimages/sluby1052013/120.jpgimages/sluby1052013/121.jpgimages/sluby1052013/122.jpgimages/sluby1052013/123.jpgimages/sluby1052013/124.jpg